Kiến thức bất động sản

Kiến thức  bất động sản dành cho người mới. Thủ tục pháp lý trong việc mua bán nhà đất, lưu ý trong mua bán bất động sản. Các quy định pháp luật liên quan đến mua bán, cho tặng, giao dịch bất động sản

Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, 25% hay 2% ?

Khi cá nhân có thu nhập thì đến một mức nào đó sẽ phải nộp thuế, đây là thuế thu nhập cá nhân, cùng với các loại thuế khác thì sẽ tập hợp thành nguồn thu thuế dành cho nhà nước. Chúng ta vẫn hay nghe “nộp thuế để xây dựng và phát triển đất …

Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, 25% hay 2% ? Read More »

Condotel – 1 đứa con lai được khai sinh

Căn hộ du lịch hay còn gọi là condotel đang nổi lên như một vấn đề quan trọng trên thị trường bất động sản, vốn đã rất sôi động trong nhiều năm qua. Condotel là gì? Condotel pháp lý như thế nào? Đầu tư condotel nên lưu ý gì? là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm

Scroll to Top