Đánh giá Cloudways: dịch vụ hosting đáng đồng tiền bát gạo

Cloudways là gì Cloudways là dịch vụ lưu trữ đám mây được quản lý (Managed) cho trang web. Cùng chức năng lưu trữ cho trang web của bạn nhưng Cloudways là kết hợp giữa nền tảng điện toán đám mây của Digital Ocean, Vultr, Google Cloud, Amazon Web Service với nền tảng phần “mềm” của … Đọc tiếp