Hiểu biết căn bản về Bitcoin và cách đầu tư tiền số

Với tôi thì tiền số vẫn là một thứ gì đó rất mới mẻ trong cuộc sống. Khi tìm hiểu trên Google thì ra hàng triệu kết quả nhưng thú thực là chẳng biết tin vào đâu, mỗi nơi nói một kiểu và trong đó hầu hết là những kênh kêu gọi đầu tư từ … Đọc tiếp