Sức khỏe

Một số mẹo vặt sức khỏe dành cho bạn, những bài viết được đúc kết từ trải nghiệm riêng của bản thân. Có thể không hoàn toàn đúng với tất cả mọi người nhưng rất đáng để quan tâm

Hướng dẫn phản ánh cập nhật thông tin tiêm chủng vắc xin Covid-19

Hiện tại nhiều người đã được tiêm chủng vắc xin Covid-19 nhưng thông tin trên các ứng dụng hiện hành như PC-Covid hay Sổ sức khỏe điện tử vẫn chưa cập nhật thông tin hoặc cập nhật chưa chính xác. Bản thân mình cũng bị vậy, và sau đây là cách mình đã làm để …

Hướng dẫn phản ánh cập nhật thông tin tiêm chủng vắc xin Covid-19 Read More »

Scroll to Top