Bối rối với những thuật ngữ mới lạ: SPAC ,cổ phiếu Penny,cổ phiếu Microcap

Đọc bài trên các báo chí trong nước cũng như là một số tờ báo nước ngoài về lĩnh vực tài chính, mình có thấy thuật ngữ SPAC với rất nhiều những thuật ngữ khác liên quan theo kiểu “sao chổi” mà phải đọc đi đọc lại mới có thể hiểu được cơ bản. Ngày … Đọc tiếp